"

MBK/GIS

MBK/GIS är en enhet inom Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde.


MBK

MBK (Mätning, Beräkning och Kartering) görs inom Åsele kommun av egen personal. Detta arbete sker företrädesvis inom primärkarteområdena. Exempel på dessa arbeten är ajourhållning av primärkartor, inmätning av KTV, Optokabel, Fjärrvärme m m.


GIS

Enkelt uttryckt kan man säga att GIS (Geografiska informationssystem) är ett verktyg för att knyta ihop kartor med tabeller och texter.

I dagsläget har Åsele kommun, utöver Fastighetskartan (Gröna kartan), Vägkartan (Blå Kartan) och Översiktskartan (Röda Kartan) i digital form vilka inköpes via Lantmäteriet, tagit fram GIS-baser av Åsele, Fredrika och Gafsele primärkarteområden. I dessa går det göra enkla utsökningar av fastigheter, kvarter, planområden, VA, fjärrvärme m m.


ÖVRIGT

I övrigt finns det 16 st analoga (i pappersformat) kartor över olika byar i kommunen. Kvalitén på dessa varierar då de ej ajourhållits på många år.

 

Senast uppdaterad: 2010-03-04
Uppdaterad av: Inger Olofsson