"

Avfallshantering

EU och vår regering har bestämt att det ska vara dyrt att slänga avfall. Att lämna sorterade sopor är däremot billigare än att lämna osorterade. Sopor lönar sig inte för någon annan än för den som kan göra sopor till resurser. Det innebär att den mest lönsamma sopan är den sopa som aldrig uppkommer. Att bli av med avfall kostar. Så enkelt är det.

Du har det yttersta ansvaret för din källsortering. Det står ingen sorteringsvakt och tittar dig över axeln i ditt eget kök. Därför är det viktigt att du tänker efter vad du anser vara rätt kring källsortering.

Med ett avfallshanteringssystem i Åsele kommun skapar vi gemensamt förutsättningar för att minska sopberget, återvinna mer och bevara vår goda livsmiljö. Avfallet kan förvandlas från gammalt ”usch” till en värdefull resurs.

Allt börjar med källsortering i ditt eget hem!

Senast uppdaterad: 2010-03-17
Uppdaterad av: