"

Grovsopor

I Åsele finns återvinningscentralen och miljöboden vid f.d. Avasjösågen. I Fredrika har en permanent återvinningscentral uppförts invid kommunförrådet.

Där ska hushållens grovavfall tas om hand (i viss mån även företagens). Insamlat material transporteras sedan vidare för återanvändning, materialåtervinning eller energiåtervinning genom förbränning eller deponering på Dåvamyran, Umeå.

Öppettider

Åsele (f.d. Avasjösågen):

Hitta hit

Tisdag:

11:00 - 18:30

Fredag:

08:00 - 12:00

Fredrika (kommunförrådet):

Hitta hit

Torsdag: Maj - September

14:00 - 18:00

             Oktober - April 15:00 - 18:00  

Senast uppdaterad: 2018-05-23
Uppdaterad av: Inger Olofsson