"

Kostnad vattenläckage

Om du har en läcka lika stor som...

 

-- Sytråd.JPG      ...en sytråd, 0,3 mm, så droppar din kran tätt.   
    Den här läckan motsvarar cirka 40 kubikmeter
    per år och kostar dig ungefär 775 kr på ett år.
-- Synål.JPG      ...en något grov synål, 0,9 mm, så är det en
    tunn stråle vatten. Den här läckan motsvarar
    310 kubikmeter och det kostar dig ungefär
    6000 kronor på ett år.
-- Tändsticka.JPG      ...en tändsticka, 2,7 mm, det är ungefär den
    stråle som blir när du sköljer din disk. Den här
    läckan motsvarar 3 050 kubikmeter vatten och
    kan kosta dig 59 000 kronor på ett år.
-- Penna.JPG      ...en penna, 8,7 mm, det är ungefär som en
    badkarstappning. Med en sådan här läcka kan
    du förlora 31 000 kubikmeter vatten om året
    och det kostar dig 600 000 kr.
-- Femkrona.JPG      ...en femkrona, 27,5 mm, det är en spolning
    ur en brandpost. Om du skulle ha en sådan
    läcka under ett år tappar du 315 000
    kubikmeter vatten och det skulle kosta dig
    drygt 6,1 miljoner kronor.

 

 

Senast uppdaterad: 2010-03-22
Uppdaterad av: Inger Olofsson