"

Översiktsplan


Åseles planeringsarbete för ny översiktsplan inleddes i juni 2011. Innehållet till den nya ÖP:n arbetades fram genom ett samarbete mellan Åseles medborgare och kommunens tjänstemän.

-- Södra Lappland.1.JPG


Tjänstemän i kommunens olika verksamheter sammanställde faktamaterial, medan 183 Åselebor, under 271 studiecirkeltimmar formulerade visioner och mål för Åsele kommun med sikte på 2030.
Det första planförslaget samråddes med kommunmedborgare samt berörda myndigheter och organisationer under december 2012 och efter justeringar i planen, utifrån de åsikter som lämnas under
samrådet, ställdes översiktsplanen ut under juni och juli 2013 och 2014-03-10 § 5antogs den NYA ÖVERSIKTSPLANEN av Åsele kommunfullmäktige.

Översiktsplan del 1

Bilaga 1

Översiktsplan del 2

Bilaga 2

 

 

Nu ska ÖP:n tillföras tillägg och fördjupningar som : Bebyggelseutveckling, Miljö och säkerhet, Infrastruktur, Mark och vattenanvändning, Energi och klimat, Kultur och fritid osv. 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2015-08-17
Uppdaterad av: Inger Olofsson