"

Hällmålningar

Vid Säljberget finns intressanta hällmålningar på en klippvägg. Målningar så långt norrut i inlandet är unikt. De upptäcktes 1974. Målningarna är 5 000 år gamla. Sammanlagt sju figurer varav fyra föreställer älgar. Älgarna på klipphällen målades på stenåldern, kanske av en älgjägare för att få bättre jaktlycka. Kanske kunde man med magisk kraft locka älgarna att gå åt ett visst håll? Några hundratals meter sydost om hällen finns nämligen flera fångstgropar.

Vägbeskrivning:
Från Åsele centrum tag västerut c:a 20 km efter väg 92. Tag sedan av vänster mot byn Lomsjö. Efter knappt en mil efter Lavsjö-vägen, tag av till vänster vid skylten "Hällmålningar" ca 4 km efter Sällbergsvägen. 500 m promenad.

 

Senast uppdaterad: 2011-01-26
Uppdaterad av: Lennart Högberg