"

Föreningsregister

-- Register.JPG (Föreningsregister)

Åsele kommuns föreningsregister.

Här kan Ni se det publika föreningsregistret 15-06-15 i PDF-format.

Föreningarna ska fortsättningsvis själva regelbundet göra förändringar genom att fylla i nedanstående formulär och skicka in. De 8 första uppgifterna är publika på hemsidan, de följande uppgifterna är enbart interna. Alla uppgifterna skall dock fyllas i, ifall information finns.

När du fyller i den här blanketten kommer kommunen att lagra och hantera de personuppgifter du lämnar för att hantera och administrera föreningsregistret. Kommunen blir då personuppgiftsansvarig för dina uppgifter och kommer att hantera dem enligt gällande lagstiftning.

För att föreningsregistret ska vara fullständigt uppdaterat, hänger det på er att uppdatera det regelbundet.

Ifall er förening har upphört eller ni har planer på att avveckla, måste ni medela mig omgående.

Upplysningar angående föreningsregistret ges utav:

Magnus Hedberg

Åsele turistbyrå

Tel: 0941-140 78

E-post: turistinfo@asele.se

Senast uppdaterad: 2018-05-09
Uppdaterad av: Magnus Hedberg

Förening*
Kontaktperson*
Adress*
Postnr*
Ort*
Telefon
Mobiltelefon
E-postadress
Hemsida
Organisationsnummer
Bank
Bankkontonummer
Plusgiro
Bankgiro
Ordförande 1
Adress 1
Postnr 1
Ort 1
Telefon el. mobil 1
Vice ordförande 2
Adress 2
Postnr 2
Ort 2
Telefon el. mobil 2
Kassör 3
Adress 3
Postnr 3
Ort 3
Telefon el. mobil 3
Sekreterare 4
Adress 4
Postnr 4
Ort 4
Telefon el. mobil 4
Skriv in bokstäverna som du ser i bilden*

Captcha test