"

Examensarbete

När det är dags för examensjobb

De flesta som studerar kommer någon gång att skriva ett examensjobb. Det finns ett antal sätt att ordna detta. Antingen erbjuder din utbildning ett examensjobb eller också letar du upp ett på egen hand. Vilket som är bäst eller som du har möjlighet till beror på din utbildning och dig själv som person.

Det finns ett antal olika platser där du kan söka information om ex-jobb, C- och D-uppsatser. Linkedstudent.umu.se är en bra sida att börja på. Där kan du söka på företag, ämnesområde eller fritext för att hitta ett spännande ämne att skriva om. De uppsatsförslag som finns där kommer från företag, kommuner eller andra organisationer och baserar sig på deras behov. Samtidigt som du får ett uppsatsämne med verklighetsanknytning hjälper du företaget/organisationen att undersöka eller lösa ett problem.

Många kommuner erbjuder dig som student reseersättning om du behöver göra resor till och från studieorten till kommunen för vilken du skriver ditt arbete. Det går i många fall också att söka stipendium. Läs mer på linkedstudent.umu.se

Senast uppdaterad: 2012-12-17
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson