"

Utbildningar inom näringslivet

Uppdragsutbildningar

Behöver du och ditt företag kompetensutveckling?

Hör av dig till oss på lärcentrum så hjälper vi dig med att hitta

  • Uutbildningsanordnare
  • Andra företag med liknande behov att dela kostnaden med
  • Lokaler och eventuell teknisk utrustningNågra exempel på uppdragsutbildningar vi hjälp till att anordna:

• Data (word/excel) • Farligt gods 1.3              
• Trucklicens • Traverslicens
• Ritningsläsning • Momsregler för export inom EU
• Arbete på väg • Handläggning av ärenden inom äldreomsorg
• Heta arbeten • ESA grund
• E-handel
• Livsmedelshygien

 

-- Kurs travers
   Traverskurs

Senast uppdaterad: 2012-12-17
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson