"

Avslutade projekt

Här finns slutrapporter från några av de projekt som kommunen deltagit i de sista åren:

 • Framsteg Inland, ett samverkansprojekt inom Region 8-kommunerna i programmet Främja kvinnors företagande med projektmedel från Tillväxtverket och Region Västerbotten (2013-2014). Ett projekt för att främja att fler kvinnor startar, driver och utvecklar företag.
     - Slutrapport 
  . 
 • EntreprenörCentrum, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Almi Nord, Region Västerbotten och deltagande kommuner i Norr- och Västerbotten (2011-2014). En projekt med nystartsstöd i de deltagande kommunerna.
     - Slutrapport
  . 
 • Sagaleden, förstudie, Botnia-Atlanticaprogrammet tillsammans med Åsele, Vilhelmina, Örnsköldsvik och Norge (2014). En förstudie för att undersöka möjligheterna med en skoterled av högre standard längs efter Sagavägen, från Örnsköldsvik till Mosjön i Norge.
     - Slutrapport
   .
 • Destination South Lapland, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Västerbotten tillsammans med Åsele, Vilhelmina, Dorotea och Strömsunds kommuner (2012-2014). Ett gemensamt destinationsutvecklingsprojekt för att starta upp Destination South Lapland.
     - Slutrapport 
  . 
 • Förstudie Sevärt Lappland i Åsele, Leader Lapplandprojekt (2013). Inventering, dokumentering och analys av kommunens natur- och kulturvärden.
     - Inventeringsrapport
     - Presentationsmaterial
 • KIN - Kompetensutveckling för Integration i övre Norrland, Europeiska Socialfonden (2011-2012). Ett Akademi Norr-projekt som med hjälp av kompetensutveckling och aktörsamverkan stärkt individers och organisationers förmåga att integrera utlandsfödda.
     - Slutrapport av utvärdering
 • Metodutveckling för internationell inflyttning och företagande, Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västerbotten (2012). Ett projekt för att med hjälp av deltagande i mässor och inflyttarservice öka den internationella inflyttninge och företagandet med fokus på Holland.
     - Slutrapport
     - Extern utvärdering
     - Resultat av webbenkät
 • TRIO, Europeiska Socialfonden (2010-2011) Ett projekt tillsammans med Dorotea och Vilhelmina för att öka anställningsbarheten hos arbetslösa ungdomar i åldern 16-25
     - Utvärderingsrapport
     - Bilaga enkät
 • Motorfunktionen - Lärcentrum som lokala utvecklingscentrum, Europeiska regionala utvecklingsfonden (2008-2011) Ett Akademi Norr-projekt för att förbättra samverkan mellan Lärcentrum näringslivet.
     - Utvärderingsrapport från följeforskning
  .
 • KIFA - Kreativ Introduktion för Asylsökande i Södra Lappland, Europeiska Flyktingfonden (2008-2009) Ett gemensamt projekt med Vilhelmina för att ge asylsökande meningsfulla aktiviteter under sin första tid i Sverige.
     - Utvärdering
     - Enkätresultat
     - Åsele Kommuns utvärdering
     - Lägenhetsritning
     - Studieförbundens rapport
     - Informationsmaterial

 • Kompetensförsörjning i Åsele, Europiska Socialfonden (2009) Utbildningsinsatser för inustrinföretag med underleverantörer
     - Slutrapport 
     - Enkätsammanställning  
  . 
 • Utveckling av Lokal Service i Samverkan, Europeiska Jordbruksfonden, Länsstyrelsen Västerbotten (2008-2009) Ett projekt för att utveckla servicen i byar inom Åsele och Dorotea kommuner.    
     - Slutrapport

 

-- EU reg fond hög.jpg
-- EU flyktingfonden.jpg -- EU sociala fonden

-- EU jordbruksfonden.jpg

Senast uppdaterad: 2015-11-02
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson