"

LAN - Lärande attraktiva näringar

-- akademi norr liten

Akademi Norr är ett kommunalförbund, en gränsöverskridande samverkan mellan 13 kommuner i fyra län. Arjeplog och Arvidsjaur i Norrbottens län, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele i Västerbottens län, Kramfors och Sollefteå i Västernorrlands län samt Strömsund i Jämtlands län.

För att utveckla regionens konkurrenskraft ska projektet LAN, Lärande Attraktiva Näringar, ta fram en modell för kompetensförsörjning som stärker kvinnor och mäns ställning och trygghet på arbetsmarknaden. Modellen syftar till att utveckla flexibla former för livslångt lärande och ett hållbart arbetsliv.

Under projektettiden kommer utbildningsinsatser att genomföras och bedrivas inom och mellan olika samhällssektorer och branscher. Utbildningar kommer också att bedrivas inom geografiska områden som redan är etablerade arbetsmarknadsregioner. Det kommer att ha en positiv utveckling på inlandsregionen genom att förstärka och bredda nuvarande utbyten och samarbeten som utvecklar arbetsmarknaden och medverkande företags koppling till den.

Projektets övergripande mål är:

  • Att skapa förutsättningar för individer, företag och organisationer inom näringsliv och offentlig sektor som har bristande kompetens och särskilda svårigheter att klara sina verksamheter på grund av utmaningar kring bristyrken och specifika kompetenser.
  • Verka för att öka mångfalden på de deltagande arbetsplatserna, minska obalanser mellan andelen kvinnors och män med olika etniciteter.
  • Utveckla mer flexibla former för livslångt lärande som bättre svarar mot individens och arbetslivets behov. Målet ska nås genom att arbeta med kompetenshöjande insatser för individen.
  • Utveckla en modell för det livslånga lärandet som ska stärka kvinnor och mäns ställning på arbetsmarknaden, i synnerhet personer med kort eller föråldrad utbildning.

Projektet pågår från september 2015 till oktober 2017 och har en budget på nästan 9,5 miljoner kronor. 

I Åsele kommun anmälde 24 företag sitt intresse för att delta och ingår i projektet.

Läs mer hos Akademi Norr

 

.

Senast uppdaterad: 2016-02-05
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson