"

Inlandsnod

Projektet har som syfte att skapa en stark samverkan mellan näringslivsenheter i inlandet, ProcessIT (Umeå Universitet), Länsstyrelsen och näringslivet för att utveckla och stärka inlandsregionen. Projektet genomförs i Åsele, Vilhelmina och Dorotea kommuner under 2015-2016. Inlandsnod finansieras av Länsstyrelsen, Umeå Universitet och de tre kommunerna. 

Genom att samordna och sammanföra olika kompetenser och aktörer vill projektet uppnå:

  • Ökad kunskap om offentlig upphandling
  • Skapa förutsättningar och stödja utvecklingen av upphandlingssamordning hos tillverkningsindustri
  • Kompetensutveckling
  • Ökad kunskap hos kommunerna om upphandling
  • Utveckla samarbetsformer mellan näringsliv och universitet
  • Utveckla förutsättningar för att finna finansiella instrument
  • Stödja företag i utveckling av nätverk för att finna nya marknader och kunder

 

-- Länsstyrelsen AC.jpg -- UMU liten -- ÅNS liten   -- kommunvapen.gif  -- dorotea.jpg (dta kommunvapen)  -- Vilhelmina kommunvapen.tif

 

 

.

Senast uppdaterad: 2015-11-03
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson