"

Inlandets teknikpark

Inlandets teknikpark är ett samarbetsprojekt mellan Malgomajskolans gymnasium, Vilhelmina Lärcentrum, Åsele kommun, Dorotea kommun, Vilhelmina kommun och åtta privata företag. Teknikparken drivs för närvarande som ett projekt med finansiering från Region Västerbotten, Länsstyrelsen, kommunerna och företag. 

Genom distansöverbryggande teknik, effektivt nätverksbyggande mellan företag och offentlig förvaltning (gymnasier, lärcentra och universitet) och små investeringar i ny teknik ska projektet skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i inlandet inom industrin.

Målet är att med små tillskott till befintliga kompetenser och resurser inom gymnasieskola och lärcentra skapa en innovativ process som flyttar skolan närmare näringslivet för kompetensutbyte. Att sammanföra och samordna olika kompetenser skapar många positiva effekter. Ur ett näringslivsperspektiv kan det leda till utveckling av befintliga produkter, skapande av nya produkter, utbildningar som bättre uppfyller näringslivets kompetensbehov, nya företag och fler sysselsatta. 

      
-- Länsstyrelsen AC.jpg -- region vasterbotten.png    -- kommunvapen.gif   -- dorotea.jpg (dta kommunvapen)    -- Vilhelmina kommunvapen.tif

 

 

.

Senast uppdaterad: 2015-11-03
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson