"

Industry Nordic

INDUSTRY NORDIC - TOWARDS NORDIC INDUSTRIAL SCALE MANUFACTURING OF NON-WOOD FOREST PRODUCTS

Industry Nordic är ett projekt inom Interregprogrammet Botnia-Atlantica där länsstyrelsen i Västerbotten, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) tillsammans med universitet, yrkeshögskolor och näringslivsorganisationer i Finland vill utveckla den nordiska naturproduktsbranschen genom att öka förädling av lokala råvaror bland småföretag för att kunna förse den stora internationella marknaden med produkter.

Projektets mål är att utveckla den nordiska naturproduktsbranschen. Utveckling sker genom att öka förädlingen av lokala råvaror bland småföretag för att kunna förse stora internationella marknaden med produkter. Detta görs genom att undersöka produkters marknadspotential, samt genom att undersöka och optimera nya produktionsmetoder. I det senare fallet och vid produktion överlag är tillgången på snabba och billiga mätresultat av stora vikt. Projektet kommer därför också att utvärdera nära infraröd spektroskopi som mätmetod.

Projektet startade upp sommaren 2015 och pågår till april 2018. ÅNS deltar i projektet för att utveckla den lokala förädlingen av skogsråvara.

Följ projektets utveckling här

 

 

-- Botnia atlantica EU.jpg

 

 

 

.

Senast uppdaterad: 2015-11-03
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson