"

Bitstream II

För att möta den framväxande digitaliseringen utvecklar projektet verktyg, guidelines och metoder för innovativ verksamhetsutveckling i den offentliga sektorn.

Åsele Kommun deltar tillsammans med bland andra Norsjö och Umeå kommuner, tre norska kommuner, Länsstyrelsen och Umeå Universitet i det interregionala projektet Bitstream II. Projektet drivs i EU-programmet Botnia-Atlantica. 

Projektet har som mål att offentlig sektor i Sverige och Norge ska förbereda sig för att möta den framväxande digitaliseringen genom långsiktigt hållbar innovationskapacitet, effektivare organisering samt utmaningsdriven verksamhetsutveckling.

Projektet pågår under 3-årsperioden 2016-06-01 till 2019-05-31

 

-- Botnia atlantica EU.jpg