"

Friluftsliv och rekreation: Åslia

Åsele Kommun har av länsstyrelsen beviljats investeringsstöd inom landsbygdsprogrammet för att förbättra Åsliabacken under 2016-2017.

I Landsbygdspgrammet för 2014-2020 finns åtgärden Stöd till investeringar i service och fritid: idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler i vilket Åsliabacken passar in. 

Projektets syfte är att förlänga säsongen för utförsåkning genom att fylla upp, gräva bort och jämna till backen så att den går att pista med mindre mängd snö, så som det går att göra i lilla backen. 

Kostnaden finansieras till 67 % av landsbygdsprogrammet, 23 % av kommunen och resterande 10 % måste enligt förordningen finansieras av privat sektor. 

-- EU jordbruksfonden.jpg