"

Serveringstillstånd

Allmänt om serveringstillstånd

Allmänt
För att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker måste du i normalfallet ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdrycker mot betalning eller ersättning.
Det är kommunstyrelsen allmänna utskott som beslutar i ärendet. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunkansliet.

Olika handläggningstider
För en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och tillfälligt serverings-tillstånd till allmänheten är handläggningstiden 3 mån. Det gäller från att en fullständig ansökan har kommit in tills ett förslag till beslut har skrivits. För en ansökan om ett tillfälligt serveringstillstånd är handläggningstiden ca 3 veckor.

Hur går handläggningen till
När ansökan kommit in görs en prövning utifrån personliga och ekonomiska perspektiv. Ansökan skickas på remiss till bland annat Polis, Skatteverk, Kronofogde, Räddningstjänst och Miljö- och bygg.

Olika typer av serveringstillstånd
Det finns olika typer av serveringstillstånd de vanligaste är

  • Stadigvarande tillstånd till allmänheten
  • Stadigvarande till slutet sällskap(festvåningar, klubblokaler)
  • Tillfälligt till allmänheten(t ex festivaler)
  • Tillfälligt till slutet sällskap(personalfest, bröllop)

Regler för beviljande av serveringstillstånd regleras i Alkohollagen (SFS 2010:1622).

 

 

utskänkningstillstånd, alkoholtillstånd 

Senast uppdaterad: 2016-07-12
Uppdaterad av: Inger Olofsson