"

Avgifter för serveringstillstånd

Stadigvarande tillstånd     2017   
Ansökan om stadigvarande tillstånd till 
allmänheten/slutan sällskap

 5 000 kr
Prövning av ny ägare med betydande inflytande
 
 1 300 kr
Utvidgat tillstånd

 3 000 kr
Utökade serveringstider

 1 500 kr
Anmälan om kryddning av brännvin och
provsmakning av spritdrycker, starköl, vin och
andra jästa drycker

    250 kr
Pausservering


 5 000 kr 
Tillfälliga serveringstillstånd  
Tillfälligt tillstånd till allmänheten

 4 000 kr 
Tillfällig provsmakning vid arrangemang

 4 000 kr 
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 

    500 kr 
Pausservering 1 tillfälle 

    500 kr 
Pausservering 12 gånger


 2 250 kr 
Kunskapsprov   
Stadigvarande serveringstillstånd

 1 500 kr 
Tillfällig servering till allmänheten 

    1 500 kr 
Tillfällig servering till slutna sällskap      560 kr 

Senast uppdaterad: 2017-04-05
Uppdaterad av: Inger Olofsson