"

Torg- och marknadshandel

Regler för utyrning av markandsplatser i samband med Åsele Marknad och Åsele Vintermarknad

Åsele Marknad arrangeras varje år den tredje helgen i juli.
Åsele Vintermarknad arrangeras varje år sista helgen i mars.

Marknadsområdet

Det som räknas som marknadsområde bestäms av kultur/fritidskontoret.

Under och i anslutning till marknadsdagarna stängs ofta marknadsområdet av för fordonstrafik. Ansökan om tillfälligt förbud mot fordonstrafik lämnas till Myndighetsnämnden som i samråd med Räddningschefen beslutar om avstängning av gator och fastställer utryckningsvägar.

Ansökan om att anordna "Offentlig tillställning" söks hos polisen i Vilhelmina polisdistrikt.

Inom marknadsområdet har Åsele kommun och Kultur/Fritid ensamrätt att besluta om all uthyrning av marknadsplatser utomhus. Det betyder all uthyrning av mark, både den som kommunen äger och den som är privat. Uthyrningen av den privata marken görs i samråd med den privata markägaren.

Avgifter och ersättningar

Kommunen har rätt att ta ut ersättning för marknadsplatser (med andra ord även eventuella marknadsplatser på exempelvis privata gårdar inom marknadsområdet).

Avgiften fastställs av kommunfullmäktige.

Ideella föreningar med sitt säte i Åsele kommun har möjlighet att söka marknadsplats till ett reducerat pris.

Utanför affärer har affärsägaren rätt att själv utan kostnad använda maximalt 9 m (det vill säga 3 marknadsplatser) för egen marknadshandel. Det betyder inte att affärsägaren i sin tur kan hyra ut den ytan om han/hon inte vill utnyttja erbjudandet. Det innebär också att inte heller fastighetsägare kan hyra ut platser vid exempelvis sina infarter eller inne på sina tomter.

Anledningen till att Åsele Kommun, Kultur/fritid, har ensamrätt över all uthyrning av marknadsplatser, beror på att våra politiker har gett Kultur/Fritid huvudansvaret för Åsele Marknad och Åsele Vintermarknad.

Sortiment

Kultur/Fritid kan och vill påverka sortimentet på marknaderna så att handeln ska hålla hög kvalitet, ha ett brett sortiment, att vissa produkter inte överetableras och så att det består av seriösa handlare. De marknadshandlare som får tillträde till våra marknader är i första hand de som kan uppvisa moms- eller företagsregistrering eller F-skattsedel. Undantagna är ideella föreningar med sitt säte i kommunen samt slöjdare/hantverkare med mindre produktion, så kallad hobbyverksamhet.

På så sätt kan en god ordning upprätthållas. Genom detta arbetssätt kan också Åsele Kommun behålla sin position och sitt goda rykte som en av Sveriges bästa marknader samt norrlands största när det gäller Åsele Markand samtidigt som vi fortsätter att ytterligare bygga upp Åsele Vintermarknad.

Detta långsiktiga arbete kan ske tack vare det goda samarbete vi har med Åseleborna och övriga arrangörer.

Om ovanstående regler inte följs kan Åsele Kommun vidtaga rättsliga åtgärder.

Reglerna fastställdes i Kultur/Fritidsnämnden, Åsele Kommun den 7 november 1995 och reviderades 6 februari 2002.