"

Byggnadsenheten

Allmänt om Plan- och bygg

På Plan- och bygg handlägger vi och svarar på frågor om det mesta som rör  byggande men även frågor rörande planärenden. Även vid rivning av hus behöver du i de flesta fall ta kontakt med oss. Som regel finns det någon som kan svara på dina frågor vardagar mellan 08.00 - 16.00.

Om Du ska bygga något – ta alltid i förväg reda på vad som gäller om du är osäker.

I de flesta fall krävs bygglov och i samband därmed också anmälan. I vissa fall krävs att man enbart gör anmälan för s.k. bygglovsbefriad åtgärd.

Vi tillämpar SKL:s förslag till bygglovstaxa, den är inte generell utan baseras på byggnadsverkets yta, komplicitet och det arbete som läggs ner i ärendet.

Om ansökningshandlingarna är kompletta tar ett delegationsärende sällan längre tid än 4 veckor. Ett ärende som måste tas upp i nämnden tar längre tid, då Miljö- och byggnadsnämnden endast har fem sammanträden per år.

Läs även foldern från Boverket om bygglov som du finner Här.

 

Senast uppdaterad: 2015-04-28
Uppdaterad av: Inger Olofsson