"

Feriearbete

Åsele kommun erbjuder sommaren 2013 feriejobb, s.k. arbetslivsintroduktion, till ungdomar i årskurs 9, årskurs 1 på gymnasiet och elever som läser på introduktionsprogrammet.

Ungdomarna erbjuds 2 veckors sammanhängande jobb med 6 timmars arbete per dag under perioden v 24 - 32.

Lönen för ungdomarna är 62 kr/timme. Eleverna väljer platser riktade mot deras kommande/pågående gymnasieval.

Föreningar kan kostnadsfritt ta emot feriearbetande ungdomar, kravet är att handledare finns. Till de företag som ställer ferieplatser till förfogande erbjuder kommunen ett stimulansbidrag på 50 % av den totala lönekostnaden vilket i praktiken innbär att arbetsgivaren betalar för en vecka av anställningen och kommunen betalar för den andra veckan.

Kommunen har tecknad olycksfallsförsäkring för barn- och elever.

Sommaren 2012 anställde 8 privata företag feriearbetande ungdomar.

 

Anmälningsblankett 2013

 

-- Fotbollskolan 2012.jpg-- Sommarjobb hembygdsområdet.jpg-- Gatumusikanter 2.jpg-- Sommarjobbande vaktmästare.jpg

Feriearbetande ungdomar sommaren 2012

Senast uppdaterad: 2013-06-07
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson