"

Åseles näringsliv

Åsele har ett aktivt näringsliv med ett stort antal levande företag fördelade på ett flertal branscher.

Företagen i vårt företagsregister är fördelade på dessa branscher.

Antalet nystartade företag varierar över åren men är i allmänhet högt räknat per 1000 invånare jämfört med länet.

 

 

 

.

Senast uppdaterad: 2016-02-09
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson