"

Stöd och finansiering

Tillväxtverket
Arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet.

Jordbruksverket
För dig inom de gröna näringarna.

Länsstyrelsen
Kan hjälpa till med företagsstöd.

Inlandsinnovation
Ett statligt riskkapitalbolag som investerar i norra Sveriges inland.

Övre Norrlands Kreditgarantiförening
Hjälper små och medelstora företag att ställa kreditgarantier mot bankerna.

Almi Företagspartner
Jobbar för att kommersialisera innovativa idéer, utveckla livskraftiga företag och skapa tillväxt samt jjälper till både med finansiering och rådgivning.

Vinnova
Stärker Sveriges innovationskraft.

Västerbotten Investment Agency - VIA
Hjälper till vid internationella investeringar.

 

← Tillbaka