"

Att söka projekt

Det finns många myndigheter, program, fonder och andra ställen där man kan söka pengar för olika utvecklingsprojekt. Vem som har rätt att söka, hur mycket man kan få och hur mycket man behöver medfinansiera med egna pengar skiljer sig mellan dem. 

I listan till vänster finns en genomgång av några av de vanligaste projektstöden.

 

Vad kännetecknar ett projekt?

Det finns många definitioner av vad ett projekt är, men några kriterier är:

  • Projekt är tidsbegränsade, de har ett start- och ett slutdatum.
  • Projekt är unika engångsföreteelser, man genomför bara ett projekt en gång.
  • Projekt är målstyrda, man sätter i förväg upp ett eller flera mål som projektet har som syfte att nå, och projektet tilldelas en budget för att uppnå projektet.
  • Projekt har en egen organisation, skiljt från ordinarie verksamhet, som ofta kombinerar olika verksamheter och avdelningar.
  • Projektresultat kan vara både "mjuka" och "hårda", till exempel nya metoder, modeller, tjänster, produkter, system. 

 

.