"

Projekt för integration

Kommuner, organisationer och föreningar kan söka stöd för att jobba med integrationsfrågor både lokalt och i samarbete med andra kommuner och regioner.

Hos länsstyrelsen finns två former av stöd för att jobba med integration:

Beredskap och kapacitet - §37
Kommuner och kommunalförbund i länet kan söka §37-medel för att höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet. Det kan göras som enskild kommun men projekt med två eller flera kommuner prioriteras. Projekten ska jobba med insatser för nyanlända med uppehållstillstånd. 

Läs mer hos Länsstyrelsen.

Flyktingguider och familjekontakter - §37a
Kommuner och kommunalförbund i länet kan söka §37a-medel för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter för att underlätta för nyanlända med uppehållstillstånd att etablera sig i samhället, skapa nätverk, lära sig svenska och få socialt stöd. Projekt kan sökas av en enskild kommun men projekt som har samarbete med idéburen (ideell) sektor prioriteras. 

Läs mer hos Länsstyrelsen.

 

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)
Migrationsverket är förvaltande myndighet i Sverige för AMIF. Fonden är en sammanslagning av de tre tidigare fonderna Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden och Europeiska återvändarfonden. EU-kommissionen har ännu inte godkänt Sveriges nationella handlingsplan för AMIF men förväntas göra det under sommaren 2015. 

AMIF finansierar projekt inom

  • Asyl
  • Integration och laglig migration
  • Återvändande

Projekt kan sökas av statliga myndigheter, landsting och regioner, kommuner, forskningsinstitutioner, frivilligorganisationer, företag och stiftelser.

Läs mer hos Migrationsverket.

 

Europeiska Socialfonden (ESF)
Sociala fonden har som syfte att med hjälp av kompetensutveckling stärka människors ställning på arbetsmarknaden, stärka kopplingen mellan utbildning och arbete, öka övergången till sysselsättning för de som står lång från arbetsmarknaden och underlätta ungdomars etablering i arbetsliv och utbildning. Inom detta kan projekt sökas för ökad integration.

Offentliga förvaltningar, organisationer, företag (helst i kluster eller via branschorganisation) kan söka socialfondsprojekt. Finansieringsgraden varierar beroende på vilken sorts projekt som söks.

Läs mer hos Svenska ESF-rådet