"

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har uppdraget att handlägga och förvalta en mängd olika stödformer. Några av dem hittar du i menylistan till vänster till exempel LONA, integration § 37 och landsbygdsprogrammet som finns bland EU-projekten. Länsstyrelsen handlägger också företagsstöd.