"

Tillväxtverket

Hos Tillväxtverket finns möjlighet att söka stöd och finansiering för ett flertal olika insatser och projekt inom näringslivsutveckling, regional utveckling och företagsutveckling.

Tillväxtverket är också förvaltande myndighet för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) som i Sverige har åtta regionala och ett nationellt prgoram. Vi i Åsele hör till programet för Övre Norrland. ERUF är en av de så kallade strukturfonderna inom EU.

Läs mer om Tillväxverkets olika stöd- och finansieringsfonder inom:

Regional Utveckling

Näringslivsutveckling

Företagutveckling

Regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland