"

Lokalt Ledd Utveckling (Leader)

Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden är en del av Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU) och Landsbygdsprogrammet. Tidigare kallades detta för Leader men heter i den nya programperioden Lokalt Ledd Utveckling (Community Led Local Development).

Medan de flesta EU-program och fonder kräver stora projekt med flera kommuner och ibland flera länder så kan enskilda organisationer med hjälp av LLU jobba lokalt i den egna kommunen, samhället och byn. Var sjunde år skrivs en ny strategi för Lokalt Ledd Utveckling som ska godkänns av Jordbruksverket, som är förvaltande myndighet i Sverige. 

Nytt för den här programperioden är att Sverige tillåter att även pengar från Europeiska Socialfonden (ESF), Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska Havs- och Fiskerifonden (EHFF) också kan användas för Lokalt Ledd Utveckling. EU-kommissionen godkände Sveriges landsbygdsprogram våren 2015 och därefter har 48 nya leaderområdena i Sverige fått godkända strategier som under sommaren och hösten 2015 kompletteras med mer detaljerat material. Ansökan om godkännande av uppstart skickas till Jordbruksverket i november 2015.

Åsele ingår i ett samarbete med kommunerna Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, Storuman, Sorsele, Arvidsjaur och Arjeplog. Kommunerna har tillsammans med Akademi Norr jobbat fram en lokal stragei under namnet Leader Lappland 2020 och bildat en ideell förening med en styrelse som kommer att besluta om projekt.

Enligt den prelilminära tidsplanen från Jordbruksverket kommer projektansökningar att kunna beslutas om i mars 2016.

 

Läs mer om Lokalt Ledd Utveckling

Jordbruksverket

Preliminär tidsplan

 

.

Senast uppdaterad: 2016-02-04
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson