"

Sociala Fonden

Europeiska Sociala Fonden (ESF) har som syfte att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. I Sverige är Svenska ESF-rådet den förvaltande myndigheten och det finns åtta regionala program och ett nationellt program. Fonden finns uppdelad i tre olika programområden:

Programområde 1: Kompetensutveckling 
Insatser för kompetensutveckling hos både personer i och utanför arbete för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden och stärka små och medelstora företags konkurrenskraft.

Programområde 2: Öka övergången till arbete
Användning eller utveckling av metoder för att öka övergången till arbete (och studier) för personer som står långt från arbetsmarknaden. Målgrupperna är ungdomar, nyalända, långtidsarbetslösa och sjukskrivna.

Programområde 3: Sysselsättningsinitiativet för unga
Särskild satsning för att minska ungdomsarbetslöshet i regioner där den är som högst.
Gäller inte för oss i Övre Norrland.

Läs mer om Sociala Fonden:

Svenska ESF-rådet 

ESF-rådet Övre Norrland

 

-- EU sociala fonden

 

 

.

Senast uppdaterad: 2016-11-04
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson