"

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) har som mål att utveckla och skapa tillväxt i EU:s alla regioner. I Sverige är Tillväxtverket förvaltande myndighet och fonden har åtta regionala program och ett nationellt program. Programmet för regionen Övre Norrland har prioriterat fem mål i sitt program:

  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik

Regionala fonden finansierar projekt med 50 % och kräver övrig offentlig medfinansiering. Nytt för denna programperiod är att även privata företag till viss del kan medfinansiera projekten. 

Läs mer:

Tillväxtverket

ERUF för Övre Norrland

 

-- EU reg fond hög.jpg

Senast uppdaterad: 2016-11-04
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson