"

Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden (AMIF)

Migrationsverket är förvaltande myndighet i Sverige för AMIF. Fonden är en sammanslagning av de tre tidigare fonderna Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden och Europeiska återvändarfonden. EU-kommissionen har godkänt Sveriges nationella handlingsplan för AMIF och Migrationsverket startar upp programmet med utlysningar under vintern 2016. 

AMIF finansierar projekt inom

  • Asyl
  • Integration och laglig migration
  • Återvändande

Projekt kan sökas av statliga myndigheter, landsting och regioner, kommuner, forskningsinstitutioner, frivilligorganisationer, företag och stiftelser.

Läs mer hos Migrationsverket.