"

Botnia-Atlantica

-- Botnia Atlantica karta.jpgInom strukturfonderna finns ett antal program för att jobba tillsammans med andra länder som kallas Interreg. Interregprogrammen är uppdelade i tre nivåer: A, B och C där A är gränsregionala program medan B-programmen omfattar större geografiska områden och C-programmen omfattar hela EU. Botnia-Atlantica är det A-program som Åsele hör till och omfattar Finland, Sverige och Norge.

Norge deltar i flera EU-program med hjälp av egen finansiering då de inte är medlem i EU.

Ansökan till programmet görs hos Länsstyrelsen Västerbotten, som är förvaltande myndighet. 

Under den här programperioden har Botnia-Atlantica prioriterat fyra teman att jobba med:

  • Innovation
  • Näringsliv
  • Miljö
  • Transport

Läs mer hos

Botnia-Atlantica

Länsstyrelsen

 

-- BotniaAtlantica-SVE-CMYK.jpg

Senast uppdaterad: 2016-02-04
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson