"

Norra Periferi och Arktiska Programmet

Inom strukturfonderna finns ett antal program för att jobba tillsammans med andra länder som kallas Interreg. Interregprogrammen är uppdelade i tre nivåer: A, B och C där A är gränsregionala program medan B-programmen omfattar större geografiska områden och C-programmen omfattar hela EU.

Norra Sverige ingår i B-programmet Norra Periferi och Akrktiska Programmet. Programmet är ett samarbete mellan nio partnerländer: medlemsstaterna Finland, Irland, Sverige och Storbritannien (Skottland och Nordirland) i samarbete med Färöarna, Island, Grönland och Norge. Fokus ligger på de gemensamma utmaningarna med den glesa befolkningen, den perifera belägenheten, isolationen och de tuffa villkoren. Förvaltande myndighet i Sverige är Länsstyrelsen i Västerbotten. 

Projekt kan sökas inom:

  • Upprätthålla och utveckla livs- och konkurrenskraftiga samhällen genom innovation.
  • Främja entreprenörskap för att realisera potentialen hos programområdets konkurrensfördelar.
  • Främja energisäkra samhällen genom stöd till förnybar energi och energieffektivitet.
  • Skydd, främjande och utveckling av kultur- och naturarvet.

De glest befolkade samhällena i programområdet är i fokus för alla de fyra prioriterade områdena.

Läs mer:

Norra Periferi och Arktiska Programmet

Facebook

Länsstyrelsen

 

-- EU logotype NPA

 

 

.

Senast uppdaterad: 2016-02-04
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson