"

Snöröjning

Snö och halka

Vi vill med denna information berätta lite om snöröjningen för att Du skall få ökad förståelse hur den sköts i vår kommun. Snöröjning och halkbekämpning är en service vi tillhandahåller för Din trafiksäkerhet och framkomlighet.

Snöröjning påbörjas ca kl. 03.00 när det är lite trafik i centrum.

Kommunen har ansvar beträffande snörenhållning inom planlagt område. Trafikverket (NCC Åsele) sköter 92:an genom samhället (Norra Vägen), 90 (Vilhelminavägen och Junselevägen) och 557(Rissjövägen).
Inom kommunen måste vi spara på utgifterna även inom snö- och halkbekämpning. Trots detta är vår ambition ändå att Du skall få så god standard som möjligt.

Snöröjning utförs vid 6 cm snödjup och omfattar gator, parkeringar, skolor och fastigheter.

Hyvling/Isrivning utförs kontinuerligt vid plogning eftersom plogbil har ett underbett(hyvelblad) monterat under bilen.
Vissa vintrar torde dock snön i gatorna ej vara lämplig att bekämpa på detta sätt och då hyvlas gatorna vid behov med väghyvel.

Halkbekämpning utförs vid behov.  

Gratis sandningssand! Fastighetsägare kan hämta sandningssand gratis vid Kommunförråden i Åsele och Fredrika. Max 50 liter per fastighetsägare. 

Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjning på bl a staket, brevlådor, häckar och dylikt. Ifall olyckan skulle vara framme skall fastighetsägaren snarast meddela tekniska avdelningen vad som inträffat. För att eliminera skaderisken bör Du placera brevlådor och sopkärl inne på tomten samt markera ut staket och häckar med käppar i tomtgräns.

Snökäppar kan vid behov erhållas gratis på kommunförråden, max. 5 st per fastighetsägare (ring 0941-14087/0943-10071).

 

Är Du säker på att Din granne vill ha Din snö..?

Enligt den lokala ordningsstadgan för Åsele kommun råder förbud att föra ut snö och is från tomtmark till gatumark.
För att utföra snö- och halkbekämpning har vi ansvarskännande och duktig egen personal och entreprenörer. De måste ibland arbeta under svåra väderleksförhållanden och under sena kvällar och tidiga morgnar. Underlätta för dem genom att tänka på hur du parkerar bilen.

Vi kan inte lova att våra snöröjare kommer först till Dig efter ett snöfall - men Du kan lita på att vi kommer!

VILL DU VETA MER..? RING GÄRNA

Senast uppdaterad: 2011-09-22
Uppdaterad av: Inger Olofsson