"

Lokala trafikföreskrifter


Det finns fyra myndigheter som kan besluta om lokala trafikföreskrifter:

  • Länsstyrelsen - som beslutar om vägar utanför tättbebyggt område och våra riksvägar.
  • Vägverket - som beslutar om högsta hastigheter på riksvägar och länsvägar.
  • Kommunen - som beslutar inom tättbebygt område och vissa enskilda vägar.
  • Polismyndigheten - vid akuta händelser då beslut inte kan inväntas.

I stort sett alla trafikföreskrifter är utmärkta med trafikmärken. Det finns dock föreskrifter som inte har märkts ut, t ex reglerna för parkeringsförbud inom tättbebyggt område i Åsele kommun.-- Vad betyder det här då.jpg

Förutom de lokala trafikföreskrifterna finns generella trafikföreskrifter i trafiklagstiftningen såsom bashastighet till 70 km/h på våra vägar och 50 km/h inom tättbebyggt område. Parkeringsförbud på huvudled osv. Terränglagstiftningen reglerar körningen i terräng och det allmänna parkeringsförbudet i terräng.

Lokala trafikföreskrifter finns för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende. För närvarande finns ca 80 permanenta trafikföreskrifter för Åsele kommun.

Lokala trafikföreskrifter hanteras av Miljö- och byggnadsnämnden. De flesta föreskrifter tar nämnden beslut om, men som tidigare nämnts, en del beslut fattas av Länsstyrelsen eller Vägverket.

Här kan du hitta våra lokala trafikföreskrifter

 

Senast uppdaterad: 2013-10-18
Uppdaterad av: Inger Olofsson