"

Städning av gator

På våren sopas först gatorna/parkeringarna och sedan trottoarerna allt efter som snön tinar bort. -- sopar.JPG
På vissa trottoarer ligger snön längre (speciellt på skuggsidan) och därför kan det dröja ett tag
innan dessda blir sopade.
När alla trottoarer är sopade finputsas gatan en sista gång.