"

Om Åsele

Kommunens ytstorlek är 4224 km2, större än många svenska landskap.
Fördelat på denna yta finns cirka 2 900 invånare
-- flaggor600x729-h250.jpg   

Det vackra landskapet är kuperat med höga berg, skogar och tallhedar. 
Mellan dessa rinner vattendrag och forsar som mynnar ut i sjöar, älvar och tjärnar.

Runt det har vi myrarna som färgas alldeles guldröda av bär under högsommaren.


Den vackra Ångermanälven rinner som en ådra genom kommunen.
Den förändras med och förstärker årstidernas speciella prägel.

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2014-05-13
Uppdaterad av: Inger Olofsson