"

Mottagningsavgift ÅVC 2018

Behandlings- och mottagningsavgifter på avfallsstationer Åsele och Fredrika 2018.
 
Avfallsslag Inkl. moms per enhet
Grovavfall från hushåll,
vid mer än 2 m3
404:-/2 m3
Detta gäller ej vid bygg- och
rivningsavfall från hushåll,
dessa fraktioner debiteras
från 0 m3 enligt nedanstående    
priser
 
   
Armerad betong med rördelar
i metall 
6 038:-/m3 alt 3 019:-/ton
Tegel, taktegel, klinker samt
massor med sten/betong
6 038:-/m3 alt 3 019:-/ton 
Överstort brännbart  2 100:-/m3 alt 4 069:-/ton 
Spån, bark     263:-/m3 alt   525:-/ton 
Rent metallskrot     420:-/m3 alt   525:-/ton
Rent trä, park och trädgårds-
avfall 
   131:-/m3 alt   407:-/ton
Stubbar     131:-/m3 alt   667:-/ton
Möbler 2 100:-/m3 alt 4 069:-/ton 
Brännbart, sorterat/godkänt
till förbränning 
1 706:-/ton 
Deponirest  3 019:-/ton 
Omklassning material till 
sortering
2 625:-/ton 

Armerad betong får ej lämnas i större bitar än om 50 X 50 X 50 cm
  
Farligt avfall
Från företag tas endast dessa frationer emot, övrigt farligt avfall hänvisas till specialiserade mottagare
Avfalsslag Inkl. moms per enhet
Elektriskt och elektroniskt avfall
som ej hör till producentansvaret   
14:-/kg
Elektronikavfall med
producentansvar
0:-
Lysrör, glödlampor,
lågenergilampor
0:-
Vitvaror (spisar m.m) 0:-
Kyl/frys "Hushållsmodellen" 0:-
Affärsdiskar (kyl och frys) 1 581:-/st
Småkylar/frysar ej producentansvar      719:-/st
Asbest (mottas endast i Åsele) 3 637:-/ton
Asbest (mottas endast i Åsele)    431:-/säck
Asbest tas endast emot väl
inplastat och förpackat. Innan
leverans skall kontakt tas med
personal från ÅVC.
 
Träavfall - Impregnerat 1 438:-/m3
 
Containerservice/ÅVC
Felsorterat i container    Inkl. moms
Enstaka felsorterad sak/tillfälle    144:-/st/tillfälle
Omklassning till sorterbart material     2 875:-/m3
Sortering med traktor    608:-/tim
 
 

Senast uppdaterad: 2018-01-23
Uppdaterad av: Inger Olofsson