"

Lotteritillstånd

-- Lotteri.JPG (Lotteri)Ansöka om lotteritillstånd

Förening ska på styrelsemöte fatta beslut om att ansöka om regestrering för lotteriverksamhet eller för att anordna ett enskilt lotteri. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas samt förslag på kontrollant (någon som ej ingår i styrelsen).

Ansökningshandlingar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Stadgar (om vi inte redan har dessa)
  • Verksamhetsberättelse från det senaste verksamhetsåret
  • Protokollsutdrag från ovanstående styrelsemöte


Upplysningar lämnas utav:

Kultur/Fritidskontoret
Lena Wikman
Centralgatan 35
910 60 Åsele

Tel: 0941-140 76
Fax: 0941-140 79

E-post: kulturofritid@asele.se

Hemsida: Lotteriinspektionen.

Hemsida: Lotterilagen.

 

Senast uppdaterad: 2012-08-31
Uppdaterad av: Inger Olofsson