"

Revision

I varje kommun skall det finnas av kommunfullmäktige valda revisorer som ska granska den verksamhet som bedrivs i nämnder, styrelser och de kommunala bolagen.

De kommunala revisorerna biträds för närvarande av PwC.

Revisorer
Ronald Findin, ordf.
Sören Skoglund, vice ordf.
Tord Gardeström
Birgitta Lindström
Rune Harr