"

Ledamöter omsorgs- och utbildningsutskottet 2015-2018

Ordinarie

Namn Parti     Uppdrag Telefonnummer  Mailadress 
Margareta Johansson C Ordförande 070 - 206 69 53 margareta_joh@hotmail.com
Jonas Ternestål Opinion Ledamot
072 - 206 96 70   
Gunnel Jonsson S Vice
ordförande
070 - 308 53 18 gunnel.jonsson@ktv.asele.se


Ersättare

Namn Parti     Uppdrag  Telefonnummer  Mailadress 
Linnéa Lindberg     Åselep Ersättare      linnea.lindberg@asele.se    
Andreas From Oberoende Ersättare 070 - 272 50 56 linderolantbruk@gamil.com 
Urban Lindström     S Ersättare   ubbe@ktv.asele.se

Senast uppdaterad: 2017-11-23
Uppdaterad av: Inger Olofsson