"

Nämnder

-- Möte.JPG

En nämnd är utsedd av kommunfullmäktige att ansvara för en viss förvaltning och dess verksamhet. Nämnden beslutar i ärenden som bara gäller den egna förvaltningen. De ska också se till att förvaltningen genomför de beslut som kommunfullmäktige fattar och som gäller för förvaltningen. Nämnden lämnar också förslag till beslut till kommunfullmäktige i de frågor de själva inte får besluta över.

Senast uppdaterad: 2010-03-24
Uppdaterad av: Inger Olofsson