"

Valnämnden

Kommunens valnämnd ansvarar för det praktiska genomförandet vid de allmänna valen, val till Europaparlamentet och vid folkomröstningar. Valnämnden har bland annat hand om vallokaler/röstningslokaler, utse valförättare, tillhandahålla valmaterial, preliminära röstsammanräkning, inrapportering till länsstyrelsen m m. 


Allmänna val

Val till riksdagen, landstingfullmäktige och kommunfullmäktige hålls vart fjärde år på den tredje söndagen i september.

 


Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet hålls i juni vart femte år. Val hölls senast i maj år 2014.


Folkomröstningar

På senare tid har folkomröstningar hållits om EU-medlemskap år 1994 och år 2003 om införandet av euron som valuta.


Valmyndighet

Länstyrelsen är den regionala valmyndigheten. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelning och svarar för den slutliga sammanräkningen vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Det övergripande ansvaret har den centrala valmyndigheten som t ex upprättar röstlängder och skickar ut röstkort.

Resultat av val och folkomröstningar finns på den centrala valmyndighetens hemsida.

Senast uppdaterad: 2016-09-30
Uppdaterad av: Inger Olofsson