"

Samverkansnämnden LYST

Lycksele kommun har tillsammans med Storumans kommun bildat samverkansnämnden - LYST . Lycksele kommun är värdkommun och nämnden ingår i Lycksele kommuns organisation.

Från och med 1 januari 2014 ingår Åsele kommun i samverkansnämnden LYST.                                              

Samarbetsområden för Åseles del är för närvarande:

  • Konsumentvägledning
  • Budget- och skuldrådgivning
  • Kundtjänst och telefoni
  • Samverkan om e-tjänster

 

Lystnämndens ledamöter hittar du här

 

Senast uppdaterad: 2015-05-08
Uppdaterad av: Inger Olofsson