"

Administrativa avdelningen

Politiskt sorterar administrativa avdelningen under Kommunstyrelsen.
Organisatoriskt består avdelningen av följande enheter:

  • Ekonomi
  • IT
  • Kansli
  • Kundtjänst
  • Löner
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Räddningstjänst

 

kommunchef

 

Senast uppdaterad: 2014-04-25
Uppdaterad av: Inger Olofsson