"

IT-enheten

IT-enheten ansvarar för drift, underhåll och support av kommunens interna datasystem (datorer och servrar i verksamheten), samt utvecklingen av bredband i kommunen.

Senast uppdaterad: 2010-03-04
Uppdaterad av: Inger Olofsson