"

Kansli

Kansliet svarar för administrativ service till kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och valnämnden. Det innebär att vi bl.a. sköter följande: registrering/diarieföring, kallelser till sammanträden, ärendeberedning, protokollföring och expediering av beslut.

Kansliet arbetar även med serveringstillståndsärenden, valfrågor, bygdeavgiftsmedel, statistik med mera.

Senast uppdaterad: 2010-03-17
Uppdaterad av: Agneta Persson