"

Löner

Löner arbetar med personal- och lönefrågor: personalutskottets sammanträden, löneutbetalningar, övrig löneadministration som arbetsgivarintyg etc.

Senast uppdaterad: 2010-03-04
Uppdaterad av: Inger Olofsson