"

Historik

Åsele lappmark

Ända från medeltiden har samernas områden delats in i lappmarker -- tingshusgatan-h173.jpg
och det var kustområdenas socknar som gav namn åt dessa lappmarker.
Lappmarkerna utgjorde handelsdistrikt och senare även beskattningsområden. I nuvarande Västerbottens län fanns, fram till 1600-talets början, Ume lappmark samt delar av Ångermanna och Pite lappmarker.

På 1600-talet började dock dessa områden att delas. Den 15 januari 1648 avskiljdes Åsele lappmark (nuvarande Dorotea, Vilhelmina, Åsele och Fredrika) från Ångermanna och blev kapellförsamling med eget kapell, marknadsplats och kyrkstad. Från början tillhörde Åsele lappmark Västernorrland, men överfördes 1694 till Västerbottens län.

Lappmarksplakatet kom till 1673 för att försöka locka nybyggare att bosätta sig i lappmarkerna. I plakatet stadgades att den som bosatte sig i lappmarken skulle få 15 års skattefrihet och slippa gå ut som soldat i krig. Första nybyggaren som kom till Åsele var finnen Nils Andersson. Han slog sig ner Gafsele 1674.

 

Åsele socken

-- 191020-h184.jpgÅsele socken bildades år 1700 och kallades omväxlande Årsilla, Årsele och Åsele. Omkring 1700-talets mitt tog nybyggarverksamheten ny fart inom Åsele lappmark och i slutet av 1700-talet bildade Fredrika, Vilhelmina och Dorotea egna socknar inom Åsele. I början av 1800-talet var Åsele socken den enskilt största socknen i området med sina 850 invånare.

1971-1974 genomfördes en stor kommunreform i Sverige. I samband med denna slogs Åsele, Fredrika och Dorotea kommuner samman till en kommun, kallad Åsele kommun. År 1980 drog sig Dorotea ur denna sammanslagning och blev åter egen kommun.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2010-05-06
Uppdaterad av: Inger Olofsson