"

Kommuninformation v 36 2010

Åsele Kommun informerar v. 36 2010

-- information-rubrik-top.gif

Tack alla åselebor!

Vi vill tacka alla boende i Åsele för deras stöd till marknaden; alla som genom olika föreningar bidrar till att det blir en lyckad marknad, till alla boende som står ut med de olägenheter som marknaden  trots allt medför och till alla företagare som annonserar i vår marknadstidning.
För Åsele och dess innevånare är Åsele Marknad av mycket stor betydelse. Åsele Marknad omsätter i kommunen, alltså pengar som blir kvar i Åsele, omkring 55-60 miljoner kronor.

Planeringen för Åsele Marknad 2011 är redan igång. Har Du idéer, förslag, funderingar kring framtidens marknader är Du mycket välkommen med Dina synpunkter till oss.

-- aselemarknad.gifOavsett på vilket sätt Du kontaktar oss är Du mycket välkommen med Dina synpunkter för att göra en bra Åsele Marknad ännu bättre.
Tack för i år.
Kultur/Fritid Åsele


Barn- och utbildning informerar

Kommunal vuxenutbildning
Kurser erbjuds på distans genom Lapplandsvux och Hermods.
Ta kontakt med Lärcentrum om du funderar på yrkeskurser eller yrkesutbildning på gymnasial nivå.
Anmälan till vuxenutbildning görs till Åsele Lärcentrum.
Kontaktpersoner är: Brage Sundberg, tel. 0941-142 37 och
Jeanette Olofsson, tel. 0941-142 38.

Svenska för invandrare
Kurser i SFI anordnas i Åsele. Anmälan görs till Komvux,
Åsele Centralskola. Ansvarig rektor för Komvux och SFI är Reinhold Näsström, tel. 0941-141 05.

Stipendier
Ansökan om stipendium ur "Lärarinnan Hanna Lindblads Stiftelse" skall vara stiftelsen tillhanda senast fredag 2010-10-29 under adress Skolgatan 1, 910 60 Åsele. Upplysningar: Stefan Persson,
tel. 0941-141 07. Läs mer här om Hanna Lindblads stipendium.


Utbildning "HETA ARBETEN"!

Ni som är i behov av att utbilda er i "Heta arbeten"!
Vi genomför en utbildning fredag 24 september.
Anmälan kan göras till Räddningstjänsten Åsele tel. 070-371 40 33 eller 070-285 81 60.

 


Socialnämnden informerar:

 Boendestöd
Socialnämnden utvecklar verksamheten för personer med psykisk ohälsa och erbjuder målgruppen insatsen Boendestöd; stöd i vardagen i det egna hemmet. Boendestödet startar 1 september 2010. För information och ansökan kontakta biståndsbedömare Kristina Bervelius  0941-141 73.


Projektet Hälsocoach Västerbotten pågår i Åsele kommun. Genom hälsocirklar och personlig coachning ges personer med psykisk funktionsnedsättning möjlighet att förbättra sin fysiska hälsa. Vill du veta mer om projektet? Tveka inte att höra av dig till mig!
-- halsocoach.jpgHälsocoach Södra Lappland
Kristin Åhman
Tel: 076-134 68 90,
E-post: hc.lycksele@gmail.com
Internet:http://hclycksele.blogspot.com


Personligt Ombud Södra Lappland
Personligt ombud ger stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Ombudet kan hjälpa dig att se och beskriva ditt behov av stöd, hjälper dig att söka det stöd du behöver och har rätt till, kan vara ditt stöd i kontakten med olika myndigheter och finns till för dig som behöver fråga om råd.
Läs mer på www.poac.se eller kontakta ombudet i din kommun: Inga-Britt Wiman Sjölin, tel. 0940-552 59,
070-526 48 14, e-post: personligtombud@vilhelmina.se


Vad tycker du?
Söker du information, har frågor, synpunkter eller förslag som rör psykiatrifrågor i Åsele kommun?
Kontakta psykiatrisamordnare Eva-Lena Johansson,
vxl: 0941-140 00. E-post: eva-lena.johansson@asele.se


Vinnare av tipstävlingen på invigningsdagen

 1. Stefan Silverhall  (17 rätt)
 2. Ingrid Kårefalk   (16 rätt)
 3. Rolf Jansson       (16 rätt)
 4. Markus Bäck (16 rätt)
 5. Kristina Bäck (16 rätt)
 6. Annelie Grahn (16 rätt)
 7. Evelina Bäck (15 rätt)
 8. Lovisa Lindström (15 rätt)
 9. Gunvår Bäckström (15 rätt)
 10. Irma Nordlander (14 rätt)

Stort GRATTIS till alla vinnare!

Vinsterna finns att hämta på Lärcentrum vardagar.


Åsele kommuns halvårsbokslut 2010
(1 januari - 30 juni) är nu klart.
Kommunen visar positiva siffror för halvåret och
likaså förväntas prognosen för helåret 2010 bli något bättre än budgeterat. Halvårsbokslutet behandlas den 14 september i KS. Bokslutet kommer även att läggas ut på hemsidan efter beslutet.


När minnet sviker....

Hur kan vi stödja personer med demenssjukdom så att
De får behålla sin värdighet, identitet och självkänsla?

Praktiska exempel till hjälp för anhöriga att övervinna hindren och skapa goda stunder även när vardagen försvåras.

En föreläsning för anhöriga/närstående och andra intresserade.


Dagny Wikström Leg. Arbetsterapeut och demensvårds-utvecklare i Luleå kommun föreläser på Åsele Folkets Hus onsdagen den 10 november kl. 18.00 - 20.00.
Fri entré - ingen anmälan

Äldre- och Handikappomsorgen och
Åsele Lärcentrum hälsar er varmt välkomna!


Kortisar

 • I samband med invigningen av den nya parken vid övre torget utlystes en pristävling för att ge parken ett nytt namn. Förslag till namn skall vara inlämnade på kommunkontoret senast den 24/9. Skicka in nedanstående talong och märk kuvertet "Övre torget". Vinnande förslag belönas med pris.
 • Kommunfullmäktige har antagit en vindkraftsplan för att få kontroll på den fortsatta utbyggnaden av vindkraften i kommunen. Planen finns tillgänglig här.
 • Åsele kommun har tillsammans med Dorotea och Vilhelmina kommuner påbörjat ett omfattande arbete för att ta fram nya översiktsplaner för kommunerna. Medborgarnas synpunkter på planarbetet är en viktig del som kommer att inhämtas under arbetets gång.
 • Ny detaljplan ska utarbetas för kvarteret Älgen, beläget mellan ICA och brandstationen. Syftet är att området ska kunna nyttjas för byggvaruhandel och småskaligt hantverksändamål.
 • Avtal har träffats med Migrationsverket och Åsele Gård om ökad mottagning av ensamkommande asylsökande barn. Antalet barn utökas från 9 till 15. Ett nytt boende för barn som beviljats uppehållstillstånd håller på att iordningställas på f.d. "Häggska huset"